BREBØLFONDEN

Skibsreder Carsten Brebøls
Almennyttige Fond

Brebølfondens blev stiftet i 1995 af Skibsreder Carsten Brebøl. Fondens formål afspejler Carsten Brebøls dybe interesse for dansk sprog og kultur samt hans natur- og dyreglæde, herunder specielt interessen for Gamle Danske Hønsehunde.

Hvert år uddeler Brebølfonden samlede legater på mellem 2 og 10 mio. kr.

Brebølfonden støtter primært organisationer, museer og foreninger, som direkte eller indirekte anvender legatet til gavn for den brede danske befolkning. Fonden er gerne enesponsor ved konkrete aktiviteter, bogudgivelser, projekter mv.

Det betyder samtidig, at Brebølfonden ikke yder støtte, hvor enkeltpersoner kan drage økonomisk fordel; fx til individuelle rejser, understøttelse eller studieophold, renovering af ejendomme eller andre aktiver i privat eje, eller erhvervsmæssige aktiviteter - uanset et evt. humanistisk formål.

Brebølfondens regnskaber føres og revideres af Danske Banks Fondsafdeling.

Brebølfondens formålsparagraf

"Overskuddet skal anvendes til konservativ konsolidering indenfor de grænser, der afstikkes af fondsmyndighedernes gældende praksis for almennyttige fonde og ved udlodning efter bestyrelsens skøn i form af gave eller lån på favorable vilkår til følgende formål:

  1. Fremme af avlen af Gammel Dansk Hønsehund
  2. Støtte til bevarelse af fredede - eller efter bestyrelsens skøn - fredningsværdige landejendomme.
  3. Støtte til kunstnerisk eller litterær virksomhed, særligt af humanistisk tilsnit.
  4. Støtte til organiseret almennyttig festivitas, der er åben for offentligheden.
  5. Støtte til bevarelse af Dansk sprog, herunder Dansk Sprognævn.

De nævnte formål er ligeværdige.
Efter bestyrelsens skøn støttes alle eller nogle, eventuelt kun et enkelt formål, når spørgsmålet om anvendelse af overskuddet er til behandling".

Tidligere legatmodtagere
Ansøgning og kontakt