BREBØLFONDEN

Ansøgning

En kvalificeret ansøgning har et almennyttigt motiv, der lever op til Brebølfondens formålsparagraf.

Fonden modtager ansøgninger hele året, og de bliver som udgangspunkt behandlet i december måned. Hvis det skønnes nødvendigt, kan bestyrelsen dog vurdere ansøgninger løbende.

Der er frie hænder til at formulere ansøgningen, da Fonden ikke anvender ansøgningsskema. Opmærksomheden henledes på, at materiale til støtte for ansøgningen normalt ikke returneres.

Er der tvivl, om projektet falder inden for Brebølfondens formål, eller er der andre spørgsmål, så er ansøgere velkomne til på forhånd at e-maile bestyrelsesformand Klaus Vilstrup.

Efter hidtidig praksis har de typiske legatportioner været mellem 50.000 kr. og 500.000 kr.

Kontakt

Ansøgninger og øvrige henvendelser til Fonden stiles til:

Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond
c/o Klaus Vilstrup
Egernvej 14
2000 Frederiksberg.
Email: bestyrelsen@breboelfonden.dk

Brebølfonden foretrækker ansøgninger per email. (Max 40 MB).

Brebølfondens formål
Tidligere legatmodtagere