BREBØLFONDEN

Bestyrelsen

Brebølfondens nuværende bestyrelsesmedlemmer har alle personligt kendt Carsten Brebøl i mange forskellige sammenhænge.

Hanne Brebøl Thorsen er søster til Carsten Brebøl, som døde i 1997, Lars Waaler var hans mangeårige forretningsforbindelse og nære ven, og bestyrelsesformand Klaus Vilstrup var hans advokat i shippingmæssige sammenhænge.

Dette kendskab er en stor fordel, for når bestyrelsen går ansøgningerne igennem og skal træffe beslutning om udlodninger, stilles med rette spørgsmålet: “Ville Carsten have støttet dette formål ?".

Brebølfondens formål
Tidligere legatmodtagere
Ansøgning og kontakt